พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป มีอะไรบ้าง

พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป มีอะไรบ้าง

พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป มีอะไรบ้าง

พลังงานใช้แล้วหมดไป

พลังงานใช้แล้วหมดไป หรือ เชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่มีมาตั้งแต่บรรพกาล มีต้นกำเนิดจากการเปื่อยยุ่ยและทับถมของซากพืชซากสัตว์ ในชั้นใต้ดินหรือใต้ทะเลภายใต้แรงดันมหาศาลเป็นเวลานับล้านปี โดยเป็นพลังงานประเภทใช้แล้วหมดไป อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อระบบนิเวศรวมถึงชั้นบรรยากาศของโลก เพราะเมื่อเราเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจะก่อให้เกิดก๊าซพิษหลายชนิด ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ และชั้นบรรยากาศของโลกโดยตรง พลังงานใช้แล้วหมดไป ตัวอย่างเช่น

ถ่านหิน (Coal)

ถ่านหิน (Coal)

ถ่านหินหมายถึงแหล่งพลังงานที่เกิดขึ้นจากการทับถมกันของซากพืชในพื้นที่เฉอะแฉะเป็นเวลาราว 300 – 360 ล้านปี โดยมีความร้อนและแรงดันที่อยู่ลึกลงไปใต้พื้นผิวโลกเป็นตัวเร่งให้เกิดการสลายตัว จนเกิดเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ถ่านหินสามารถแบ่งได้ 5 ชนิด ได้แก่ 1. พีต (Peat) 2. ลิกไนต์  (Lignite) 3. ซับบิทูมินัส (Sub–bituminous) 4. บิทูมินัส (Bituminous) 5. แอนทราไซต์ (Anthracite) โดยนับว่าเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่สำคัญในการผลิตพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า ซึ่งอนาคตอาจหมดไป เลยมีการรณรงค์ ให้มาใช้ พลังงาน โซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ไม่มีวันหมดไป

น้ำมันดิบ (Crude Oil)

น้ำมันดิบ (Crude Oil)

น้ำมันดิบเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่อยู่ในรูปของของเหลว สีสันมากมาย มีส่วนประกอบเป็นคาร์บอนและก็ไฮโดรเจน โดยมีอัตราความหนืดข้นต่างกันตามส่วนประกอบทางเคมี น้ำมันดิบไม่อาจจะนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ต้องนำไปผ่านกระบวนการกลั่นก่อน ในขั้นตอนการกลั่นจะต้องแยกน้ำและสารประกอบต่าง ๆ ออกจากน้ำมันดิบก่อน จนเหลือแต่สารประกอบไฮโดรคาร์บอนเป็นส่วนใหญ่ จากนั้นจะส่งเข้าไปในเตาเผาที่มีอุณหภูมิ  320 – 385 °C  น้ำมันดิบที่ผ่านเตาเผาจะมีอุณหภูมิสูง จนบางส่วนเปลี่ยนสถานะเป็นไอปนไปกับของเหลว หลังจากเข้าไปในหอกลั่นซึ่งหอกลั่นเป็นหอสูงที่ภายในประกอบด้วยชั้นเรียงกันหลายสิบชั้น แต่ละชั้นจะมีอุณหภูมิแตกต่างกัน ชั้นบนมีอุณหภูมิต่ำ ชั้นล่างมีอุณหภูมิสูง ดังนั้นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีมวลโมเลกุลต่ำและจุดเดือดต่ำจะระเหยขึ้นไปและควบแน่นเป็นของเหลวบริเวณชั้นที่อยู่ส่วนบนของหอกลั่น ส่วนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีมวลโมเลกุลสูงและจุดเดือดสูงกว่าจะควบแน่นเป็นของเหลวอยู่ในชั้นต่ำลงมาตามช่วงอุณหภูมิของจุดเดือด จึงได้ผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมแยกตามอุณหภูมิในการกลั่น

ปิโตรเลียม (Petroleum Product)

ปิโตรเลียม (Petroleum Product)

ปิโตรเลียมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีกลั่นและก็แบ่งย่อยเชื้อเพลิงฟอสซิลและน้ำมันดิบจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่นๆได้มากมาย แบ่งตามอุณหภูมิในการกลั่นจากต่ำไปสูง ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ไอพ่น และตะเกียง น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ไข น้ำมันเตา ยางมะตอย

ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)

ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)

ก๊าซชีวภาพชนิดหนึ่ง กำเนิดจากการทับถมของซากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์เป็นเวลานับหลายล้านปี โดยซากพืชซากสัตว์เหล่านี้จะแปรสภาพเป็นก๊าซและน้ำมัน เนื่องจากความร้อนและความกดดันของผิวโลกและสะสมอยู่ในชั้นดินก๊าซธรรมชาติจึงจัดเป็นสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่ง

พลังงานนิวเคลียร์

พลังงานนิวเคลียร์

พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานที่ประกอบด้วยอนุภาคโปรตรอนและนิวตรอนสามารถเกิดขึ้นได้ 2 แบบคือ การแตกตัว (Fission) หรือการรวมตัว (Fusion) ของนิวเคลียสภายในอะตอม และจะปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบของพลังงานความร้อน ซึ่งเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น ใช้ผลิตไฟฟ้า ใช้เป็นเชื้อเพลิง ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือเดินสมุทร ยานอวกาศ การตรวจ รักษา และวินิจฉัยโรค รวมไปถึงการกำจัดพืช กำจัดแมลง เป็นต้น

ด้านอุตสาหกรรมที่ใช้เหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ และการเกษตรที่สามารถใช้ในการปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช กำจัดแมลง เป็นต้น

พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป มีอะไรบ้าง

Solar Rich ผู้นำด้าน โซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ รับติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครบวงจร โดยทีมงานโซล่าร์มืออาชีพ

สนใจ โซล่ารูฟท็อป สามารถติดต่อเราได้ที่ 065-845-8698

ต้องการทราบรายละเอียดการติดตั้งระบบ โซล่ารูฟท็อป คลิก