พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน คืออะไร

พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน คืออะไร

พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน คืออะไร

พลังงานหมุนเวียน หรือ พลังงานสะอาดหมายถึงพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไป ด้วยเหตุว่าสามารถหาชดเชยหรือทำขึ้นได้ใหม่อย่างไม่จำกัด เช่น โซล่าเซลล์ ทุกขั้นตอนตั้งแต่การสร้าง ดัดแปลง เอาไปใช้ จนกระทั่งการจัดการของเสียที่เหลือจากกระบวนการต่างๆ นั้นไม่ทำให้เกิดผลเสียหรือผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเหมือนพลังงานใช้แล้วหมดไป พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญในตอนนี้ อาทิเช่น

พลังงานน้ำ (Water Energy)

พลังงานน้ำ (Water Energy)

พลังงานน้ำเป็นพลังงานที่ผลิตขึ้นจากการเคลื่อนที่ของน้ำ ส่วนมากใช้เพื่อผลิตไฟฟ้า การสร้างพลังงานน้ำส่วนใหญ่ทำได้โดยการผันน้ำจากเขื่อนหรือฝายเก็บน้ำขนาดใหญ่เข้าท่อ ซึ่งจะอาศัยแรงดันน้ำจำนวนมหาศาลเพื่อไปหมุนกังหันที่ต่อเข้าเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ หลังจากนั้นก็จะได้กระแสไฟฟ้ามาแจกจ่ายเข้าบ้านเรือนต่อไป.

พลังงานลม (Wind Energy)

พลังงานลม (Wind Energy)

พลังงานลมเป็นพลังงานธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาจากความกดดันของบรรยากาศ ความแตกต่างของอุณหภูมิ รวมทั้งแรงที่เกิดขึ้นมาจากการหมุนของโลก โดยจะใช้กังหันลมเป็นตัวผลิตไฟฟ้า พลังงานลมนับว่าเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่มีผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและก็ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย.

พลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Energy)

พลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Energy)

พลังงานจากแสงอาทิตย์มีพลังงาน 2 ส่วน คือพลังงานความร้อนและพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้จากการแผ่รังสีของพระอาทิตย์ โดยเราใช้ แผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ในการทำหน้าเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าและก็เก็บกักไว้ภายในแบตเตอรี่เพื่อนำไปใช้งานต่อไป.

พลังงานชีวภาพรวมทั้งพลังงานชีวมวล (Biogas Energy/Biomass Energy)

พลังงานชีวภาพรวมทั้งพลังงานชีวมวล (Biogas Energy/Biomass Energy)

พลังงานชีวภาพ (Biogas Energy) เป็นพลังงานที่เกิดจากการสลายตัวของวัตถุชีวภาพ (ยกตัวอย่างเช่น ซากพืช มูลสัตว์ อื่นๆ อีกมากมาย) ในสภาพแวดล้อมไร้ออกซิเจนจนเกิดเป็นก๊าซชีวภาพ (biogas) หลังจากนั้นจึงนำก๊าซไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป ส่วนพลังงานชีวมวล (Biomass) ก็คือการเผาเชื้อเพลิงชีวมวล (biofuel) เพื่อนำความร้อนที่ได้ไปผลิตกระแสไฟฟ้า.

พลังงานขยะ (Waste Energy)

พลังงานขยะ (Waste Energy)

พลังงานขยะเป็นพลังงานที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงขยะชุมชนที่มีความสามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงได้ (Refuse Derived Fuel หรือ RDF) เอามาดัดแปลงให้เป็นกำลังไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าขยะชุมชน เดี๋ยวนี้นับได้ว่าเป็นแหล่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงแห่งหนึ่ง โดยจะจัดการให้อยู่ภายในมาตรการควบคุมมลภาวะอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม.

พลังงานใต้ดิน (Geothermal Energy)

พลังงานใต้ดิน (Geothermal Energy)

พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานที่ได้จากพลังงานความร้อนที่อยู่ใต้ดินหรือบริเวณแกนกลางของโลกที่มีอยู่ตั้งแต่โลกเกิดขึ้น เป็นอีกหนึ่งแหล่งพลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนที่ดีต่อสภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมนุษย์สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้าน ทั้งยังการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนแล้วก็การสร้างกระแสไฟฟ้า.

Solar Rich ผู้นำด้าน โซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ รับติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครบวงจร โดยทีมงานโซล่าร์มืออาชีพ

Solar Rich ผู้นำด้าน โซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ รับติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครบวงจร โดยทีมงานโซล่าร์มืออาชีพ

สนใจ แผงโซล่าเซลล์ สามารถติดต่อเราได้ที่ 065-845-8698

ต้องการทราบรายละเอียดการติดตั้งระบบ โซล่ารูฟท็อป คลิก