โซล่าเซลล์แบบใหม่กับประสิทธิภาพที่เหนือกว่า 2 เท่า

โซล่าเซลล์แบบใหม่กับประสิทธิภาพที่เหนือกว่า 2 เท่า

โซล่าเซลล์แบบใหม่กับประสิทธิภาพที่เหนือกว่า 2 เท่า

นักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ประสบความสำเร็จในการพัฒนา แผงโซล่าเซลล์ ที่มีประสิทธิภาพเป็นสองเท่าของเทคโนโลยีทั่วไป เซลล์แสงอาทิตย์ทั่วไปใช้แสงที่มีความยาวคลื่นที่เฉพาะตัวเท่านั้น ช่วงความยาวคลื่นอื่นจะสูญเปล่า และเพื่อไม่ให้เป็นเช่นนั้น ทีมนักวิจัยจากสถาบัน Fraunhofer ได้เปลี่ยนจากการใช้สารประกอบทั่วไปในการผลิต แผงโซล่าเซลล์ เป็นสารประกอบใหม่ ประกอบด้วยสารประกอบเซมิคอนดักเตอร์ เช่น แกลเลียม อินเดียม หรือสารหนู แต่ละชนิดจะใช้แสงที่มีความยาวคลื่นต่างกัน ซึ่งในกระบวนการผลิตแบบพิเศษ ชั้นของสารประกอบเหล่านี้จะถูกวางทับซ้อนกัน เพื่อสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่มาผลิตกระแสไฟฟ้า มีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า 41% ซึ่งถอว่าสูงมาก นักวิจัยได้มีการทดสอบเทคโนโลยีนี้เมื่อสภาพอากาศแจ่มใส ผลที่ได้คือเซลล์จำนวน 5 แสนเซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 200 กิโลวัตต์ และนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะจ่ายพลังงานให้กับประชาชน 40 ครัวเรือน ซึ่งในอนาคตถ้ามีการผลิตจำนวนมาก จะทำให้ แผงโซล่าเซลล์ มีราคาถูกลงมาก ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมแห่งอนาคตอีกแบบหนึ่งที่น่าจับตามอง

แผงโซล่าเซลล์