คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแผงโซล่าเซลล์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแผงโซล่าเซลล์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแผงโซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงได้ ในปัจจุบันแผงโซล่าเซลล์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดและยั่งยืน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ในระยะยาว

สำหรับผู้ที่สนใจติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ อาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแผงโซล่าเซลล์อยู่หลายประการ บทความนี้จะรวบรวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแผงโซล่าเซลล์มาตอบให้ทราบดังนี้

แผงโซล่าเซลล์คืออะไร?

แผงโซล่าเซลล์ (Solar cell) หรือ เซลล์แสงอาทิตย์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงได้ แผงโซล่าเซลล์ทำจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิกอน เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบสารกึ่งตัวนำ จะทำให้อิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวนำเกิดการเคลื่อนที่ ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น

แผงโซล่าเซลล์ทำงานอย่างไร?

หลักการทำงานของแผงโซล่าเซลล์ อาศัยปรากฏการณ์โฟโตโวลเทอิก (photovoltaic effect) ซึ่งหมายถึงปรากฏการณ์ที่อิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวนำเกิดการเคลื่อนที่เมื่อถูกแสงอาทิตย์ตกกระทบ

แผงโซล่าเซลล์ประกอบด้วยสองชั้นของสารกึ่งตัวนำชนิดต่าง ๆ กัน โดยชั้นหนึ่งจะมีระดับพลังงานของอิเล็กตรอนสูงกว่าอีกชั้นหนึ่ง เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบสารกึ่งตัวนำ จะทำให้อิเล็กตรอนในชั้นที่มีระดับพลังงานสูงกว่าเกิดการเคลื่อนที่ข้ามไปยังชั้นที่มีระดับพลังงานต่ำกว่า ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น

แผงโซล่าเซลล์มีกี่ประเภท?

แผงโซล่าเซลล์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ตามโครงสร้างของสารกึ่งตัวนำที่ใช้ ได้แก่

 • แผงโซล่าเซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline solar cell) ทำจากซิลิกอนคริสตัลเพียงก้อนเดียว มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้สูง แต่มีราคาสูงกว่าโซล่าเซลล์ประเภทอื่น
 • แผงโซล่าเซลล์แบบพอลิคริสตัลไลน์ (Polycrystalline solar cell) ทำจากซิลิกอนคริสตัลหลายก้อนรวมกัน มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ต่ำกว่าโซล่าเซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์ แต่มีราคาต่ำกว่า
 • แผงโซล่าเซลล์แบบฟิล์มบาง (Thin-film solar cell) ทำจากสารกึ่งตัวนำชนิดต่าง ๆ เช่น ซิลิคอน อาร์เซนิก ไนไตรด์ แคดเมียมเทลเลไรด์ มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ต่ำกว่าโซล่าเซลล์ประเภทอื่น แต่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ

แผงโซล่าเซลล์มีขนาดและกำลังการผลิตเท่าไร?

ขนาดของแผงโซล่าเซลล์โดยทั่วไปจะมีขนาดตั้งแต่ 0.5 ตารางเมตรขึ้นไป โดยกำลังการผลิตของแผงโซล่าเซลล์จะขึ้นอยู่กับขนาดของแผง ประสิทธิภาพของแผง และปริมาณแสงอาทิตย์ที่ได้รับ

แผงโซล่าเซลล์ติดตั้งอย่างไร?

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์โดยทั่วไปมี 2 ระบบหลัก ๆ ได้แก่

 • ระบบออฟกริด (Off-grid system) เป็นระบบที่ผลิตไฟฟ้าใช้เองโดยไม่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าส่วนกลาง เหมาะกับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง หรือมีไฟฟ้าไม่เพียงพอ
 • ระบบออนกริด (On-grid system) เป็นระบบที่ผลิตไฟฟ้าใช้เองและส่งไฟฟ้าส่วนเกินให้กับระบบไฟฟ้าส่วนกลาง เหมาะกับพื้นที่ที่มีไฟฟ้าเข้าถึง

การติดตั้งโซล่าเซลล์ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน

แผงโซล่าเซลล์ต้องดูแลรักษาอย่างไร?

โซล่าเซลล์โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษามากนัก เพียงหมั่นทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์เป็นประจำเพื่อขจัดฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก เพื่อป้องกันไม่ให้ประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง

แผงโซล่าเซลล์มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร?

ข้อดีของโซล่าเซลล์ ได้แก่

 • เป็นพลังงานสะอาดและยั่งยืน
 • ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

ข้อเสียของโซล่าเซลล์ ได้แก่

 • ต้นทุนการติดตั้งค่อนข้างสูง
 • ประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงอาทิตย์ที่ได้รับ

แผงโซล่าเซลล์คุ้มค่าหรือไม่?

ความคุ้มค่าในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต้นทุนการติดตั้ง อัตราค่าไฟฟ้า และระยะเวลาคืนทุน

โดยทั่วไป โซล่าเซลล์จะคุ้มค่าหากมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูง และอัตราค่าไฟฟ้าค่อนข้างสูง ระยะเวลาคืนทุนของโซลาร์เซลล์โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 5-10 ปี

อนาคตของแผงโซล่าเซลล์เป็นอย่างไร?

แผงโซล่าเซลล์เป็นเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก เทคโนโลยีโซล่าเซลล์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ และลดต้นทุน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโซล่าเซลล์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโซล่าเซลล์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโซล่าเซลล์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ โซล่าเซลล์เป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสามารถในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืน และมีประโยชน์สูงต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในระยะยาว ด้วยความน่าสนใจที่ผู้คนมีต่อโซล่าเซลล์ มักจะมีคำถามที่พบบ่อยซึ่งต้องการคำแนะนำหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ ในบทความนี้เราจะพาท่านไปพบกับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ พร้อมกับคำตอบที่อธิบายอย่างชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ เพื่อเสริมความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้อย่างก้าวกระโดด

 

1.โซล่าเซลล์คืออะไรและทำงานอย่างไร?

โซล่าเซลล์ คือเซลล์ที่สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ โดยประกอบด้วยวัสดุที่มีสมบัติพิเศษที่ช่วยให้สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ กระบวนการทำงานของโซล่าเซลล์นั้นเรียกว่า “อิเล็กโทนิกฟอโตวอลต์” โดยในกระบวนการนี้ เซลล์แปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้า ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง

2.โซล่าเซลล์มีประโยชน์อย่างไร?

โซล่าเซลล์มีประโยชน์มากมาย ดังนี้

 • ลดการใช้พลังงานที่เกิดมลพิษ โซล่าเซลล์ ช่วยลดการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่เกิดมลพิษ เช่น น้ำมันหรือถ่านหิน และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดปัญหาโลกร้อน

 

 • ลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงาน โซล่าเซลล์ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้า เนื่องจากพลังงานที่ได้มาจากแสงอาทิตย์ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าด้วย

 

 • แหล่งพลังงานสำรอง โซล่าเซลล์ใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยไฟฟ้าจากเครือข่ายพลังงานส่วนกลาง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการใช้พลังงานในพื้นที่ที่ยากต่อการเชื่อมต่อไฟฟ้าหรือในสถานที่ซึ่งการใช้ไฟฟ้าจากเครือข่ายไม่เป็นที่เหมาะสม

3.โซล่าเซลล์ทำงานได้ตลอดเวลาหรือไม่?

โซล่าเซลล์ทำงานได้ตลอดเวลาเมื่อมีแสงอาทิตย์ ปัญหาที่สำคัญคือโซล่าเซลล์ไม่สามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าในเวลาที่มืดหรือในสภาวะแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ แต่สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บพลังงาน เช่น แบตเตอรี่ หรือส่งเข้าเครือข่ายไฟฟ้าส่วนกลางเพื่อใช้งานในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์

4.โซล่าเซลล์สามารถใช้งานในที่มืดหรือแสงอาทิตย์ไม่มากพอได้หรือไม่?

ในสภาวะที่มีแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ โซล่าเซลล์จะไม่สามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่ในบางกรณี โซล่าเซลล์ยังสามารถทำงานได้บ้างเพียงอย่างไรก็ตาม โดยอาจใช้เทคโนโลยีเพิ่มเติมเช่นโซล่าเซลล์แบบไทแลนด์ ซึ่งสามารถทำงานได้ในสภาวะแสงน้อยกว่าโซล่าเซลล์ทั่วไป แต่ความสามารถในการสร้างพลังงานจะลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับการใช้งานในสภาวะแสงอาทิตย์เต็มพิกัด

โซล่าเซลล์มีอายุการใช้งานเท่าใด

5.โซล่าเซลล์มีอายุการใช้งานเท่าใด?

โซล่าเซลล์มีอายุการใช้งานประมาณ 25-30 ปี ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของโซล่าเซลล์และการดูแลรักษา การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาที่สม่ำเสมอจะช่วยให้โซล่าเซลล์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

6.ติดตั้งโซล่าเซลล์ใช้เวลานานแค่ไหนและต้องการพื้นที่เท่าใด?

เวลาที่ใช้ในการติดตั้งโซล่าเซลล์ ขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณของระบบที่ต้องการติดตั้ง การติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาส่วนบุคคลส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่นาน อาจใช้เวลาไม่เกินสองสัปดาห์ ส่วนการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ในขนาดใหญ่ เช่น สำหรับโรงงานหรืออาคารพาณิชย์อาจใช้เวลานานขึ้น และในการติดตั้งจำเป็นต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมตามขนาดของระบบ ซึ่งอาจต้องใช้พื้นที่บนหลังคาหรือพื้นที่ที่ราบและเปล่าเปลี่ยวในกรณีของระบบพลังงานที่ใหญ่ขึ้น

7.ต้องการการบำรุงรักษาโซล่าเซลล์อย่างไรบ้าง?

การบำรุงรักษาโซล่าเซลล์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ระบบทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากการทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์เพื่อลดการสะสมของฝุ่นและสิ่งสกปรก ยังควรตรวจสอบระบบเครื่องแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม เช่น แบตเตอรี่ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกส่วนของระบบพร้อมใช้งานอยู่ในสภาพที่ดี

8.โซล่าเซลล์สามารถใช้งานในสภาวะอากาศแย่ได้หรือไม่?

โซล่าเซลล์สามารถทำงานในสภาวะอากาศแย่ได้ แต่ประสิทธิภาพของการสร้างพลังงานอาจลดลงเมื่อมีเมฆหรือฝนตกหนัก โดยทั่วไปแล้วโซล่าเซลล์ยังสามารถทำงานได้ในวันที่มีแสงแดดบางส่วน แต่หากอากาศมีหมอกหนาหรือพายุเช่นพายุฝนหรือหิมะอาจทำให้โซล่าเซลล์ไม่สามารถรับประสิทธิภาพได้เต็มที่

9.สามารถขยายขนาดระบบโซล่าเซลล์ในภายหลังได้หรือไม่?

ใช่ โซล่าเซลล์สามารถขยายขนาดระบบได้ในภายหลัง หากคุณต้องการเพิ่มพลังงานไฟฟ้าหรือขยายระบบเพื่อรองรับการใช้พลังงานมากขึ้น สามารถเพิ่มโมดูลโซล่าเซลล์ เพิ่มเติมในระบบหรือเพิ่มอุปกรณ์เก็บพลังงานได้ การขยายขนาดระบบโซล่าเซลล์นั้นอยู่ในขอบเขตของความเป็นไปได้ แต่ควรพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการขยายขนาดระบบ

10.โซล่าเซลล์มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่?

โซล่าเซลล์มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยกว่าการใช้พลังงานจากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ เช่น การใช้น้ำมันหรือถ่านหิน แต่ยังมีผลกระทบบางอย่างที่ควรพิจารณา เช่น การผลิตแผงโซล่าเซลล์ต้องใช้พลังงานและวัสดุในกระบวนการผลิต และการทิ้งของเสียจากการผลิตต้องจัดการอย่างถูกต้องเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การติดตั้งโซล่าเซลล์ต้องใช้พื้นที่บนหลังคาหรือพื้นที่ว่างเปล่า เพื่อให้ระบบทำงาน การใช้พื้นที่ในการติดตั้งโซล่าเซลล์นั้นต้องพิจารณาให้ดีเพื่อไม่ก่อให้เกิดการบริโภคพื้นที่ที่สูญเสียไปในการใช้งานอื่นๆ นอกจากนี้การติดตั้งโซล่าเซลล์ในท้องถิ่นต้องมีการปรับเปลี่ยนและการยอมรับจากชุมชนและสภาคู่สัญญาในการใช้ที่ดินและการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าส่วนกลาง

ENRICH ENERGY ผู้นำด้าน โซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ รับติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครบวงจร โดยทีมงานโซล่าร์มืออาชีพ

ENRICH ENERGY ผู้นำด้าน โซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ รับติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครบวงจร โดยทีมงานโซล่าร์มืออาชีพ

สนใจ โซล่ารูฟท็อป หรือ อินเวอร์เตอร์ สามารถติดต่อเราได้ที่ 065-845-8698

ต้องการทราบรายละเอียดการติดตั้งระบบ โซล่ารูฟท็อป คลิก