Solar Flash Tests คืออะไร สำคัญอย่างไร

Table of Contents

Solar Flash Tests คืออะไร สำคัญอย่างไร

Solar Flash Tests

การทดสอบแฟลช: ภูมิหลังทางเทคนิคและความสำคัญ

Solar Flash Tests หรือ Sun Simulator Tests ทดสอบประสิทธิภาพกระแสไฟออกจากแผงโซล่าเซลล์ของแผง Solar PV และเป็นขั้นตอนการทดสอบมาตรฐานเพื่อให้ผู้ผลิตมั่นใจว่าแต่ละแผงโซล่าเซลล์ ของแผง PV(Photovoltaic) จะสามารถทำงาน ได้สอดคล้องกัน

การทดสอบแฟลชเทสพลังงานแสงอาทิตย์ – ทางเทคนิค

อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความสอดคล้องของประสิทธิภาพกระแสไฟออกเซลล์ของแผงโซล่าเซลล์ PV คือเครื่องทดสอบแฟลชหรือเครื่องจำลองดวงอาทิตย์ ระหว่างการทดสอบแฟลช เซลล์ของแผง PV จะถูกแสงแฟลชในช่วงเวลาสั้น(1ms ถึง 30 ms)สว่าง(100 mW ต่อ ตร.ซม.)จากหลอดไฟอาร์คที่เติมซีนอน สเปกตรัมกระแสไฟออกของหลอดไฟนี้ใกล้เคียงกับสเปกตรัมของดวงอาทิตย์มากที่สุด คอมพิวเตอร์จะรวบรวมกระแสไฟออกและข้อมูลจะถูกเปรียบเทียบกับ เซลล์ของแผงโซล่าเซลล์ อ้างอิงที่สอบเทียบแล้ว ข้อมูลอ้างอิงจะมุ่งไปที่กระแสไฟออกปรับเทียบตามการฉายรังสีแสงอาทิตย์มาตรฐาน ผลการทดสอบแฟลชเทสจะเปรียบเทียบกับข้อกำหนดข้อมูลของประเภทของ แผงโซล่าเซลล์ของแผง PV ซึ่งพิมพ์อยู่บนฉลากที่ด้านหลังของแผงโซล่าเซลล์ของแผงในรูปแบบย่อ

อะไรคือการวัดที่แน่นอนระหว่างการทดสอบแฟลชเทส?

พารามิเตอร์ของโซล่าเซลล์ วัดที่สภาวะการทดสอบมาตรฐาน (STC) อุณหภูมิมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ เมื่ออุณหภูมิเซลล์ของแผงโซล่าเพิ่มขึ้น สองสิ่งจะเกิดขึ้น ประการแรก: แรงดันไฟขาออกของแต่ละเซลล์ลดลง ประการที่สอง: กระแสไฟออกปัจจุบันของแต่ละเซลล์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยรวมจะลดแรงดันกระแสไฟขาออก กำลังสูงสุดในหน่วยวัตต์ (Pm (W)) ที่เซลล์ของแผงโซล่าเซลล์ มาตรฐานที่ใช้ไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงสภาพการทำงานจริง ผลการทดสอบแฟลชเทสมักจะแสดงรายการแผงโซล่าเซลล์ที่ทดสอบทั้งหมดและผลการทดสอบเฉพาะในผลการทดสอบแฟลชตัวอย่างด้านล่าง (ได้รับความอนุเคราะห์จาก Sinovoltaics) แผงโซล่าเซลล์ ที่มีเครื่องหมายสีเหลืองระบุค่า Pm(W) ที่ต่ำกว่าค่าต่ำสุดของประเภทแผงโซล่าเซลล์ที่ทดสอบที่ 190Wp (ที่ข้อกำหนดความคลาดเคลื่อน -0%) สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงพอต่อข้อกำหนดความคลาดเคลื่อน -0

solar-panel-flash

เหตุใดจึงต้องใช้แผงโซล่าเซลล์ของแผง PV อ้างอิงสำหรับการทดสอบแฟลชเทส

แผงโซล่าเซลล์ อ้างอิงเป็นเซลล์ของแผงที่กำหนดกำลังที่แน่นอนอย่างพิถีพิถันในขั้นสูง ส่วนใหญ่ทำงานร่วมกับหน่วยรับรองหรือห้องปฏิบัติการทดสอบของสถาบันทดสอบคุณภาพที่มีชื่อเสียง เช่น VDE หรือ TUV ด้วยการใช้โซล่าเซลล์ของแผง PV อ้างอิง การทดสอบแฟลชสามารถกำหนดค่าได้อย่างถูกต้อง ผู้ผลิตเซลล์ของแผงโซล่าเซลล์ แบบมืออาชีพมีแผงโซล่าเซลล์อ้างอิงสองแผงสำหรับพลังงานแต่ละประเภท ข้อมูลของแผงโซลาร์อ้างอิงต้องได้รับการทดสอบและกำหนดโดยห้องปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เหตุใดการสอบเทียบที่ถูกต้องของการทดสอบแฟลชเทสจึงมีความสำคัญ

หลังจากปรับเทียบเครื่องจำลองดวงอาทิตย์อย่างถูกต้องแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถวัดพารามิเตอร์แรงดันกระแสไฟ (IV) ของโมดูล PV ได้ อย่าง แม่นยำ Solar Module Flash Test

Solar Flash Tests
ผลการทดสอบแฟลชโดยผู้ผลิตแผงโซล่าเซลล์เชื่อถือได้หรือไม่

เราหวังว่าพวกเขาจะเป็น เนื่องจากเครื่องทดสอบแฟลชเทสได้รับการกำหนดค่าตามโมดูลอ้างอิง เราสามารถจินตนาการว่าการทดสอบแฟลชเทสสามารถกำหนดค่าเพื่อสร้าง ข้อมูลที่ต้องการได้ แม้ว่าผู้ผลิตทุกราย ควรจะให้ข้อมูลการทดสอบแฟลชเทสของแผงโซล่าเซลล์ทั้งหมดที่ได้รับคำสั่ง แต่การดำเนินการทดสอบแฟลชเทสที่ไซต์งานก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อยืนยันว่าเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพทั้งหมดหรือไม่ เป็นเรื่องง่ายมากที่จะจัดการผลการทดสอบแฟลชเทสและปรับพารามิเตอร์เอาต์พุตที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดูเหมือนจริง

ดังนั้น การผลิตแผงโซล่าเซลล์ ทุกแผง ต้องผ่านการเทส โดยการทดสอบแฟลชเทส เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจว่าแผงโซล่าเซลล์ แต่ละแผง ได้รับมาตรฐานเดียวกัน ซึ่ง แผงโซล่าเซลล์ แบรนด์ Solar Rich มีการทดสอบแฟลชเทส ทุกแผง โดยสามารถตรวจสอบได้จาก QR CODE ที่ติดอยู่ที่แผงโซล่าเซลล์ เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าทุกคนที่ ต้องการติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป กับ Enrich Energy

รับติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครบวงจร

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์, สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์, โซล่าเซลล์, แผงโซล่าเซลล์, SOLAR CELL, แผงโซล่าเซลล์แบบไหนดี, แผงโซล่าเซลล์ขนาดเล็ก, แผงโซล่าเซลล์มีกี่แบบ, แผงโซล่าเซลล์ที่เหมาะกับประเทศไทย, แผงโซล่าเซลล์ โมโน ราคา, แผงโซล่าเซลล์ mono half cell ดีไหม, แผง โซ ล่า เซลล์แต่ละชนิด,โซล่าเซลล์ ระบบออนกริด

https://www.enrichenergy.co.th/โซล่ารูฟท็อป/

https://www.enrichenergy.co.th/โซล่าเซลล์/

https://www.enrichenergy.co.th/อินเวอร์เตอร์/