แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel)

แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel) เป็นการนำเอาเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) มารวมให้อยู่ภายในวงจรเดียวกัน เพื่อผลิตไฟฟ้ากระแสตรงออกมา (DC) ใช้งาน ตัวแผงมีลักษณะเป็นแผงสี่เหลี่ยมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบโมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells) และแบบโพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells) ทั้ง 2 ชนิดนี้ต่างก็มีข้อดีและข้อเสียเช่นกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังสามารถแบ่งเป็นแบบ Full Cell และ Half Cell ได้เช่นกัน โดยแบบ Half Cell นั้นจะใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ มี 2 วงจรในแผงเดียว ทำให้มีความร้อนในแผงน้อย และมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้ามากกว่าแบบ Full Cell

ประโยชน์ของแผงโซล่าเซลล์นั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายแบบ โดยจะต้องต่อเข้ากับ Inverter ก่อนแล้วจึงค่อยต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ได้ เราจำหน่ายแต่สินค้าแบรนด์ที่ได้มาตรฐาน ลูกค้าจึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพของแผงโซล่าเซลล์ที่จะได้รับ ซึ่งทางเรายังมีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศอีกด้วย หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่ายโซล่าเซลล์เพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ทางโทรศัพท์หรือทาง Line@

แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel)

แผงโซล่าเซลล์ Mono Half-Cut PERC SLR-PV540W-144

แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel)

แผงโซล่าเซลล์ 340W BEC OSI-P POLY

แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel)

แผงโซล่าเซลล์ 410W BEC OSI-HM HALF CELLS

แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel)

แผงโซล่าเซลล์ 450W BEC OSI-HM HALF CELLS