แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

โซล่ารูฟท็อป (Solar Rooftop)
โซล่ารูฟท็อป (Solar Rooftop) คือ ระบบผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย โดยใช้ แผงโซล่าเซลล์ เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจะขึ้นอยู่กับพื้นที่และขนาดของแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งไว้ในที่ที่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาอย่างเพียงพอ การติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปเหมือนการลงทุนในอนาคต เมื่อคุณติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถใช้ไฟฟ้าที่คุณผลิตเองได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าไฟในทุกเดือนด้วยค่าไฟที่ลดลงและยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อุปกรณ์สำคัญในระบบ โซลาร์รูฟท็อป
1. แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel) : มีหน้าที่สำคัญในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้า
2. อินเวอร์เตอร์ (Inverter) : มีหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ให้เป็นกระแสสลับ (AC) ซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าในบ้าน

โดยระบบโซล่ารูฟท็อปจะแบ่งออกเป็น 3. แบบคือ 1. ระบบออนกริด (On-grid System) 2. ระบบออฟกริด (Off-grid) 3. ระบบออนกริด (On-grid)

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการ จำหน่ายโซล่าเซลล์ เพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ทางโทรศัพท์หรือทาง Line: @richestsupply
ความแตกต่างของ Solar Rooftop ทั้ง 3 แบบ

Solar Rooftop
ระบบออนกริด
(On-grid System)

• หลักการทำงาน
แผงโซลาร์เซลล์จะรับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แล้วส่งผ่านอินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และจึงส่งไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน *ระบบนี้จะใช้ไฟบ้านร่วมด้วย*• เมื่อระบบสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า
ระบบจะจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน• เมื่อระบบสามารถผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า
ระบบจะทำการประมวลผล และสั่งการ ให้จ่ายกระแสไฟบ้านเข้ามาใช้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า• เมื่อใช้งานในช่วงเวลากลางคืน
ระบบจะหยุดการผลิตไฟฟ้า ในช่วงเวลาดังกล่าว และจะปล่อยไฟบ้านเข้ามาเต็มกำลัง

Solar Rooftop
ระบบออฟกริด
(Off-grid System)

• หลักการทำงาน
แผงโซลาร์เซลล์จะรับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แล้วส่งผ่านอินเวอร์เตอร์เพื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่ ในขณะเดียวกันระบบจะดึงไฟจากแบตเตอรี่มาแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และส่งไปใช้งานยังเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน*ระบบนี้ไม่ต้องพึ่งพาการใช้ไฟบ้าน*• เมื่อต้องการใช้ไฟฟ้า
ระบบจะทำการชาร์จแบตเตอรี่ และในขณะเดียวกันระบบจะดึงไฟจากแบตเตอรี่มาแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และส่งไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน• เมื่อใช้งานในช่วงเวลากลางคืน
ระบบจะดึงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) จากแบตเตอรี่มาจ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้าน*กรณีที่แบตเตอรี่หมดในเวลากลางคืนระบบจะไม่สามารถผลิตไฟได้ต่อไป ทำให้ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ต่อไปได้ ดังนั้นจึงต้องคำนึงถึงขนาดอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆ และระยะเวลาที่จะเปิดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆ ด้วย*

Solar Rooftop
ระบบไฮบริด
(Hybrid System)

• หลักการทำงาน
แผงโซลาร์เซลล์จะรับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แล้วส่งผ่านอินเวอร์เตอร์เพื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่ ในขณะเดียวกันระบบจะดึงไฟจากแบตเตอรี่มาแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และส่งไปใช้งานยังเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน*โดยระบบนี้จะใช้ไฟบ้านร่วมด้วย*•เมื่อระบบสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า
ระบบจะจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ไปใช้งานยังเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน•เมื่อระบบสามารถผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า
ระบบจะทำการประมวลผล และสั่งการให้จ่ายกระแสไฟบ้านเข้ามาใช้ร่วมกัน โดยที่ระบบการชาร์จแบตเตอรีก็ยังทำงานอยู่ (กรณีที่แบตเตอรี่ยังไม่เต็ม)•เมื่อใช้งานในช่วงเวลากลางคืน
ระบบจะดึงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาจ่ายให้เครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ถ้าหากไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรีถูกใช้จนหมดระบบก็จะเปลี่ยน กลับไปใช้ไฟบ้านแทน