แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

โซล่ารูฟท็อป (Solar Rooftop)

โซล่ารูฟท็อป (Solar Rooftop) คือ ระบบผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองในที่อยู่อาศัย โดยใช้ แผงโซล่าเซลล์ มีหลากหลายกำลังวัตต์ขึ้นอยู่กับพื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ว่ามากน้อยเพียงใด
การติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปก็เปรียบเสมือนการลงทุนอย่างหนึ่งในระยะยาว เนื่องจากเมื่อเราติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้วเราจะสามารถใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้โดยไม่เสียเงิน ช่วยประหยัด
ค่าไฟในเดือนนั้นๆ และเมื่อระบบผลิตไฟฟ้าจนดึงจุดคุ้มทุนหลังจากนั้นก็เท่ากับว่าเราได้ใช้ไฟฟ้าแบบฟรีๆ ไปตลอดอายุการใช้งานของระบบ

ในระบบนี้จะมีอุปกรณที่เกี่ยวข้องหลักๆ คือ 1. แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel) มีหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 2. อินเวอร์เตอร์ (Inverter) มีหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสงตรง (DC) ที่ส่งมาจากแผงโซล่าเซลล์ ให้เป็นกระแสสลับ (AC) นอกจากแปลงกระแสไฟฟ้าแล้วยังมีหน้าที่ควบคุมการจ่ายไฟอีกด้วย

โดยระบบโซล่ารูฟท็อปจะแบ่งออกเป็น 3. แบบคือ 1. ระบบออนกริด (On-grid System) 2. ระบบออฟกริด (Off-grid) 3. ระบบออนกริด (On-grid)

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการ จำหน่ายโซล่าเซลล์ เพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ทางโทรศัพท์หรือทาง Line@

ความแตกต่างของ Solar Rooftop ทั้ง 3 แบบ

Solar Rooftop

ระบบออนกริด

(On-grid System)

• หลักการทำงาน
แผงโซลาร์เซลล์จะรับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แล้วส่งผ่านอินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และจึงส่งไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน *ระบบนี้จะใช้ไฟบ้านร่วมด้วย*• เมื่อระบบสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า
ระบบจะจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน• เมื่อระบบสามารถผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า
ระบบจะทำการประมวลผล และสั่งการ ให้จ่ายกระแสไฟบ้านเข้ามาใช้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า• เมื่อใช้งานในช่วงเวลากลางคืน
ระบบจะหยุดการผลิตไฟฟ้า ในช่วงเวลาดังกล่าว และจะปล่อยไฟบ้านเข้ามาเต็มกำลัง

Solar Rooftop

ระบบออฟกริด

(Off-grid System)

• หลักการทำงาน
แผงโซลาร์เซลล์จะรับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แล้วส่งผ่านอินเวอร์เตอร์เพื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่ ในขณะเดียวกันระบบจะดึงไฟจากแบตเตอรี่มาแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และส่งไปใช้งานยังเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน*ระบบนี้ไม่ต้องพึ่งพาการใช้ไฟบ้าน*• เมื่อต้องการใช้ไฟฟ้า
ระบบจะทำการชาร์จแบตเตอรี่ และในขณะเดียวกันระบบจะดึงไฟจากแบตเตอรี่มาแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และส่งไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน• เมื่อใช้งานในช่วงเวลากลางคืน
ระบบจะดึงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) จากแบตเตอรี่มาจ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้าน*กรณีที่แบตเตอรี่หมดในเวลากลางคืนระบบจะไม่สามารถผลิตไฟได้ต่อไป ทำให้ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ต่อไปได้ ดังนั้นจึงต้องคำนึงถึงขนาดอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆ และระยะเวลาที่จะเปิดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆ ด้วย*

Solar Rooftop

ระบบไฮบริด

(Hybrid System)

• หลักการทำงาน
แผงโซลาร์เซลล์จะรับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แล้วส่งผ่านอินเวอร์เตอร์เพื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่ ในขณะเดียวกันระบบจะดึงไฟจากแบตเตอรี่มาแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และส่งไปใช้งานยังเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน*โดยระบบนี้จะใช้ไฟบ้านร่วมด้วย*•เมื่อระบบสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า
ระบบจะจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ไปใช้งานยังเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน•เมื่อระบบสามารถผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า
ระบบจะทำการประมวลผล และสั่งการให้จ่ายกระแสไฟบ้านเข้ามาใช้ร่วมกัน โดยที่ระบบการชาร์จแบตเตอรีก็ยังทำงานอยู่ (กรณีที่แบตเตอรี่ยังไม่เต็ม)•เมื่อใช้งานในช่วงเวลากลางคืน
ระบบจะดึงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาจ่ายให้เครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ถ้าหากไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรีถูกใช้จนหมดระบบก็จะเปลี่ยน กลับไปใช้ไฟบ้านแทน