รู้หรือไม่ รถไฟฟ้า EV เสียภาษีปีละเท่าไหร่

รู้หรือไม่-รถไฟฟ้า-EV-เสียภาษีปีละเท่าไหร่

รู้หรือไม่ รถไฟฟ้า EV เสียภาษีปีละเท่าไหร่

ประแสแรงไม่หยุดสำหรับรถไฟฟ้า EV ที่ในช่วงปี 2566 มียอดซื้อ ถล่มทลาย เพราะทั้งประหยัดเงินในกระเป๋า และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ทำเอาผู้คนหันมาใช้ รถยนต์ไฟฟ้า EV แทนรถที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงกันมากขึ้น อย่างเห็นได้ชัด

แต่ก็ยังมีเรื่องที่กลุ่มผู้ใช้รถหลายส่วนกังวล อาทิ ข้อจำกัดในเรื่องของสถานีชาร์จไฟ, ความคุ้มค่าของ รถยนต์ไฟฟ้า EV เทียบกับ รถยนต์ปกติที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง, รถยนต์ไฟฟ้า EV เสียภาษีปีละเท่าไหร่, รถยนต์ไฟฟ้า EV คิดภาษีอย่างไร และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจเหล่านี้กัน

รถยนต์ไฟฟ้า EV คิดภาษีประจำปี อ้างอิงตามน้ำหนักรถ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

รถยนต์ไฟฟ้า EV ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน
รถยนต์ไฟฟ้า EV ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน
รถไฟฟ้าประเภทอื่น อาทิ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า, รถบดถนน, รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร
รถยนต์ไฟฟ้า EV เสียภาษีปีละเท่าไหร่

จากที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ ลดอัตราภาษีประจำปีลง 80% ของอัตราที่กำหนดตามกฎหมายเป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับ รถยนต์ไฟฟ้า EV ที่จดทะเบียนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2568 นับแต่วันที่จดทะเบียน โดยแบ่งออก ดังนี้

1.ภาษี รถยนต์ไฟฟ้า EV ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน (1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 68)

น้ำหนัก ไม่เกิน 500 กก. ต้องเสียภาษี 30 บาท
น้ำหนัก 501 – 750 กก. ต้องเสียภาษี 60 บาท
น้ำหนัก 751 – 1,000 กก. ต้องเสียภาษี 90 บาท
น้ำหนัก 1,001 – 1,250 กก. ต้องเสียภาษี 160 บาท
น้ำหนัก 1,251 – 1,500 กก. ต้องเสียภาษี 200 บาท
น้ำหนัก 1,501 – 1,750 กก. ต้องเสียภาษี 260 บาท
น้ำหนัก 1,751 – 2,000 กก. ต้องเสียภาษี 330 บาท
น้ำหนัก 2,001 – 2,500 กก. ต้องเสียภาษี 380 บาท
น้ำหนัก 2,501 – 3,000 กก. ต้องเสียภาษี 440 บาท
น้ำหนัก 3,001 – 3,500 กก. ต้องเสียภาษี 480 บาท
น้ำหนัก 3,501 – 4,000 กก. ต้องเสียภาษี 520 บาท
น้ำหนัก 4,001 – 4,500 กก. ต้องเสียภาษี 560 บาท
น้ำหนัก 4,501 – 5,000 กก. ต้องเสียภาษี 600 บาท
น้ำหนัก 5,001 – 6,000 กก. ต้องเสียภาษี 640 บาท
น้ำหนัก 6,001 – 7,000 กก. ต้องเสียภาษี 680 บาท
น้ำหนัก 7,001 ขึ้นไป กก. ต้องเสียภาษี 720 บาท

2.ภาษี รถยนต์ไฟฟ้า EV ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน (1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 68)

น้ำหนัก ไม่เกิน 500 กก. ต้องเสียภาษี 15 บาท
น้ำหนัก 501 – 750 กก. ต้องเสียภาษี 30 บาท
น้ำหนัก 751 – 1,000 กก. ต้องเสียภาษี 45 บาท
น้ำหนัก 1,001 – 1,250 กก. ต้องเสียภาษี 80 บาท
น้ำหนัก 1,251 – 1,500 กก. ต้องเสียภาษี 100 บาท
น้ำหนัก 1,501 – 1,750 กก. ต้องเสียภาษี 130 บาท
น้ำหนัก 1,751 – 2,000 กก.ต้องเสียภาษี 160 บาท
น้ำหนัก 2,001 – 2,500 กก. ต้องเสียภาษี 190 บาท
น้ำหนัก 2,501 – 3,000 กก. ต้องเสียภาษี 220 บาท
น้ำหนัก 3,001 – 3,500 กก. ต้องเสียภาษี 240 บาท
น้ำหนัก 3,501 – 4,000 กก. ต้องเสียภาษี 260 บาท
น้ำหนัก 4,001 – 4,500 กก. ต้องเสียภาษี 280 บาท
น้ำหนัก 4,501 – 5,000 กก. ต้องเสียภาษี 300 บาท
น้ำหนัก 5,001 – 6,000 กก. ต้องเสียภาษี 320 บาท
น้ำหนัก 6,001 – 7,000 กก. ต้องเสียภาษี 340 บาท
น้ำหนัก 7,001 ขึ้นไป กก. ต้องเสียภาษี 360 บาท

3. ภาษี รถไฟฟ้าประเภทอื่น (1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 68)

สำหรับ รถไฟฟ้าประเภทอื่น เก็บภาษีอัตรากึ่งหนึ่งของข้อกำหนดการจัดเก็บตามน้ำหนัก หรือจัดเก็บเป็นรายคัน อาทิ

รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ต้องเสียภาษี 10 บาท
รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องเสียภาษี 10 บาท
รถบดถนน คันละ 200 บาท
รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร คันละ 50 บาท
อย่างไรก็ดี หลังจากวันที่ 30 กันยายน 2568 อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

การจดทะเบียน รถยนต์ไฟฟ้า EV ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ดังนี้

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ
หนังสือแจ้งจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
หลักฐานการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
แบบคำขอจดทะเบียนรถรวมทั้งหนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)
นำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อความถูกต้อง
รถยนต์ไฟฟ้า EV เปรียบเทียบกับ รถยนต์ปกติที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง อะไรคุ้มค่ากว่ากัน

หากเปรียบเทียบอัตราภาษีของ รถยนต์ไฟฟ้า EV และ รถยนต์ปกติที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว พบว่า รถยนต์ไฟฟ้า EV มีอัตราภาษีถูกกว่า แต่ในปัจจุบัน ข้อกังวลเรื่องอายุการใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้า หรือการซ่อมบำรุ่งที่ยังมีให้เห็นบ้าง ส่วนนึงเกิดจากความเชี่ยวชาญของช่างที่ยังใหม่มากๆกับรถยนต์ไฟฟ้า และยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ บางคนรอให้ระบบเสถียรขึ้นกว่านี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น อย่าไปคิดเยอะครับ เพราะถูกใจไม่มีคำว่าแพง

ENRICH ENERGY ผู้นำด้าน โซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ รับติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครบวงจร โดยทีมงานโซล่าร์มืออาชีพ

ENRICH ENERGY ผู้นำด้าน โซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ รับติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครบวงจร โดยทีมงานโซล่าร์มืออาชีพ

สนใจ โซล่ารูฟท็อป หรือ อินเวอร์เตอร์ สามารถติดต่อเราได้ที่ 065-845-8698

ต้องการทราบรายละเอียดการติดตั้งระบบ โซล่ารูฟท็อป คลิก 

Block "content-ux-foot" not found